link naar deze pagina

Ingekomen stukken openbaar - 27 november 2020

Locatie:
Aanvang: 17:00
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Lijst ingekomen stukken week 48
Algemene documenten:
pdf 98-69 Overzicht moties en toezeggingen dd 2020-11-27.pdf (232KB)
pdf 99-1333 Overzicht ingekomen stukken week 48.pdf (217KB)
pdf 110-158 Memo wethouder Van Nieuwkerk inzake routekaart huisartsen jeugdhulp.pdf (68KB)
pdf 110-159 - bijlage bij 110-158 - Routekaart jeugdhulp.pdf (1.1MB)
pdf 121-129 Schriftelijke vragen WaterlandNatuurlijk inzake aanbestedingsprocedure huisvuilinzameling.pdf (177KB)
pdf 135-505 Besluitenlijst B&W-vergadering 17 november 2020, week 47.pdf (85KB)
pdf 176-321 Bericht wethouder inzake bestuursrapportage 2020 Omgevingsdienst IJmond.pdf (72KB)
pdf 176-322 - bijlage bij 176-321 - Omgevingsdienst IJmond 2e Berap 2020 Fin en PenO.pdf (582KB)
pdf 176-322 - bijlage bij 176-321 - Omgevingsdienst IJmond 2e Berap 2020 uitvoering.pdf (918KB)
pdf 191-40 Mail wethouder Van Nieuwkerk inzake uitvoeringsregeling subsidies dd 24 november 2020.pdf (56KB)
pdf 215-436 RID 1e begrotingswijziging 2021 Vervoerregio Amsterdam.pdf (452KB)
pdf 215-437 Bijlage 1 Investeringsagenda Mobiliteit.pdf (16.4MB)
pdf 215-437 Bijlage 2 Eerste Begrotingswijziging 2021 Vervoerregio Amsterdam.pdf (557KB)
pdf 215-437 Bijlage 3 Mutatielijst IA Mobiliteit.pdf (230KB)
pdf 215-437 Bijlage 4 Portefeuillehoudersvoorstel Eerste Begrotingswijziging 2021.pdf (173KB)
pdf 215-437 Bijlage 5 Notitie stavaza Bestuursopdracht 2021.pdf (152KB)
pdf 215-437 Bijlage 6 Brief zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 aangepast VRA.pdf (109KB)
pdf 277-28 Beantwoording schriftelijke vragen WaterlandNatuurlijk inzake verkoopprijzen Stiereveld.pdf (180KB)
pdf 300-817 concept-besluitenlijst voorbereidende vergadering 19 november 2020.pdf (188KB)
pdf 300-818 concept-besluitenlijst raadsvergadering 19 november 2020.pdf (189KB)
pdf 377-157 RID Tijdelijke wet maatregelen covid-19.pdf (1.1MB)
pdf 377-158 Bijlage 1 - Voorbeeld-beleidskader Twm voor burgemeesters.pdf (400KB)
pdf 377-158 Bijlage 2 - Beleidskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 voorzitters veiligheidsregio.pdf (229KB)
pdf 377-158 Bijlage 3 - 20201120_VNG ledenbrief_Twm.pdf (131KB)