link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 7 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hans de Jong/Luzette Kroon
Toelichting: Voorbereidende vergadering 7 maart 2019 en raadsvergadering 7 maart 2019
Algemene documenten:

0
Opening voorbereidende vergadering
01
Vaststelling van de agenda
Verzoek om agendapunt 6 van de agenda af te voeren.
02
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Watergang – Stiereveld’
03
Debat over het procesvoorstel voor fase III van het traject inzake de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland
04
Debat over de door het college voorgestane werkwijze om bepaalde bestemmingsplannen voortaan te laten opstellen door de initiatiefnemers zelf
05
Behandeling van de motie van GroenLinks inzake het overstappen naar een andere huisbankier
06
Behandeling van de motie van WaterlandNatuurlijk om het college op te roepen een bemiddelende rol op zich te nemen in het overleg tussen ‘Irene Hoe¬ve’ en de provincie inzake de verplaatsing van een loods in Katwoude in verband met de aanleg van een fietspad langs de N247
Motie wordt op verzoek van indiendende fractie aangehouden. Hiermee vervalt het agendapunt.
06.a
Voortzetting van de behandeling van het voorstel tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’
06.b
Mededelingen van de voorzitter
06.c
Vragenuur
06.d
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
06.e
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 5 t/m 9 van 2019
06.f
Instemming met de status van de afhandeling van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen c.a. (lijst d.d. 7 maart 2019)
06.g
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
06.h
Vaststelling van de besluitenlijsten van:
- de raadsvergadering van 31 januari 2019
- de voorbereidende vergadering van 28 februari 2019
07
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van het ontwerp omgevingsplan ‘Monnickendam – Galgeriet 2019’
08
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Watergang – Stiereveld’
09
Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over het procesvoorstel voor fase III van het traject inzake de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland
10
Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over de door het college voorgestane werkwijze om bepaalde bestemmingsplannen voortaan te laten opstellen door de initiatiefnemers zelf
11
Besluitvorming over de motie van GroenLinks inzake het overstappen naar een andere huisbankier
12
Sluiting raadsvergadering