link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 17 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: Voorbereidende vergadering van 17 oktober 2019. Bijeenkomst met deskundigen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland.

00
Uitnodiging voor de voorbereidende vergadering van 17 oktober 2019
01
Opening voorbereidende vergadering
02
Mededelingen voorzitter
03
Vaststellen agenda
In de loop van week 41 zijn de namen van de genodigde experts bekend.
04
Expertmeeting over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland
De raad gaat aan tafel met diverse deskundigen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland, naar aanleiding van het memo met het collegestandpunt.
05
Sluiting voorbereidende vergadering