link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 20 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Simon Verbeek
Toelichting: Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronacrisis is deze vergadering helaas niet fysiek bij te wonen door belangstellenden. Wel kan deze vergadering op donderdag 20 januari 2022 vanaf 19.30 uur via internet live worden gevolgd via:
https://channel.royalcast.com/waterland
of via de uitzending van Omroep PIM
Algemene documenten:

0
In memoriam in verband met het overlijden van raadslid en voorzitter van de voorbereidende vergadering Hans de Jong
Er is, naast het in memoriam, uitgesproken door de burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad, ook gelegenheid voor anderen (liefst één woordvoerder per fractie) om nog het woord te voeren.
1
Opening voorbereidende vergadering
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021
5
Vaststellen Verordening starterslening gemeente Waterland 2022
6
Vaststellen ambitieniveau II en beschikbaar stellen middelen daarvoor m.b.t. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037 Gemeente Waterland (IHP)
De bijlage 2 is op aanvraag bij de griffie ook verkrijgbaar in Excel, waardoor een beter begrijpbaar overzicht ontstaat, omdat alle jaren dan achter elkaar staan.
7
Vaststellen Gezondheidsbeleid 2022-2026
8
Begrotingswijziging i.v.m. verkoop gemeentelijke grond van Rijkswaterstaat
9
Beschikbaar stellen krediet en begrotingswijziging i.v.m. aankoop grond van Rijkswaterstaat door gemeente
10
Sluiting voorbereidende vergadering