link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 3 december 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong
Algemene documenten:

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda
AV.04
Debat over "vitaal platteland"
Debat op initiatief van de VVD, ter voorbereiding waarvan door alle fracties op 1 oktober een expertmeeting "Vitaal platteland" is georganiseerd.
In dit debat zullen alle fracties een reactie op de thematiek geven.
AV.05
Debat over starterslening
Op initiatief van de fractie D66 een debat over de starterslening (124-4)
AV.06
Voorbereidende behandeling van het raadsvoorstel Financiële Verordening
AV.07
Zienswijze 1e begrotingswijziging Vervoerregio
Raadsinformatiedocument met zienswijze-brief van het college inzake de 1e begrotingswijziging Vervoerregio.
De fracties kunnen aanvullende opmerkingen meegeven aan het regioraadslid voor behandeling in de regioraad van 15 december.
Over eventuele moties zal in de raadsvergadering van vanavond 3 december besloten moeten worden.
AV.08
Wensen en bedenkingen verkoop De Waegh
AV.09
Belastingverordeningen 2021: afvalstoffenheffing
AV.10
Belastingverordeningen 2021: forensenbelasting
AV.11
Belastingverordeningen 2021: haven-, kade- en liggelden
AV.12
Belastingverordeningen 2021: hondenbelasting
AV.13
Belastingverordeningen 2021: heffing en invordering van leges
AV.14
Belastingverordeningen 2021: lijkbezorgingsrechten
AV.15
Belastingverordeningen 2021: markt- en standplaatsgelden
AV.16
Belastingverordeningen 2021: parkeerbelastingen
AV.17
Belastingverordeningen 2021: precariobelastingen
AV.18
Belastingverordeningen 2021: reinigingsheffing
AV.19
Belastingverordeningen 2021: toeristenbelasting
AV.20
Belastingverordeningen 2021: watertoeristenbelasting
AV.21
Sluiting