link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Sicko Heldoorn
Toelichting: Raadsvergadering 11 juni 2020. De vergadering start niet eerder of later dan 22.00.
Algemene documenten:

R.01
Opening raadsvergadering
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda
R.04
Vragenuur
R.05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten
300-720 conceptbesluitenlijst voorbereidende vergadering 28 mei 2020
300-721 conceptbesluitenlijst raad 28 mei 2020
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
99-1270 Conceptbesluit ingekomen stukken week 20
99-1272 Conceptbesluit ingekomen stukken week 21
99-1274 Conceptbesluit ingekomen stukken week 22
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
R.10
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze jaarstukken 2019 GGD Zaanstreek-Waterland (111-263)
R.11
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze begroting 2021 GGD Zaanstreek-Waterland (111-260)
R.12
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze jaarstukken 2019 van de Vervoerregio Amsterdam (215-369)
R.13
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze jaarstukken Veiligheidsregio (102-297)
R.14
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze jaarstukken 2019-2020 recreatieschap Twiske Waterland (184-182)
R.15
Sluiting raadsvergadering