link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 11 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong
Algemene documenten:

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda
AV.04
Voorbereidende behandeling van: Raadsvoorstel zienswijze Veiligheidsregio (102-297)
AV.05
Voorbereidende behandeling van: Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2019-2020 recreatieschap Twiske Waterland (184-182)
AV.06
Voorbereidende behandeling van: Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 60, Zuiderwoude (158-446)
AV.07
Voorbereidende behandeling van: Raadsvoorstel jaarstukken gemeente Waterland 2019 (369-39)
AV.08
Voorbereidende behandeling van: Raadsvoorstel budget Havenrakkers (195-24)
AV.09
Voorbereidende behandeling van: Raadsvoorstel Aankoop Galgeriet 35,40 en 41 (105-380)
AV.10
Debat over: de analyse over 2019 en de voorgenomen maatregelen voor 2020-21 voor het sociaal domein (106-337)
AV.11
Debat over: Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 Rekenkamercommissie Waterland (132-113 )
AV.12
Sluiting voorbereidende vergadering