Vergaderkalender

04 Schriftelijke vragen art. 41

Datum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 4/1/2021
 • Art. 41-vragen van DH inzake Hoge bomen, tussen Salix babylonica en Sequoiadendron
 • 3/24/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van de PvdA over de jeugdzorg
 • 3/24/2021
 • Schriftelijke vragen art. 41 van Democraten Hilversum over openbare kunst
 • 3/24/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van de PvdA over huisvesting jongeren met beperking zuid
 • 3/23/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Hart voor Hilversum over kwijtschelding ozb ondernemers
 • 3/19/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van D66 aan wethouder Heller over aquathermie in Kerkelanden
 • 3/15/2021
 • Schriftelijke vragen Art 41 van de SP over politiegeweld en etnisch profileren
 • 3/15/2021
 • Schriftelijke vragen Art 41 van Hart voor Hilversum nav de Collegebrief voortgangsrapportage HOV
 • 3/24/2021
 • 3/15/2021
 • Schriftelijke vragen Art 41 van de VVD aan wethouder Wolthers over de vertraging bij de aanleg van de HOV-auto tunnelbuis
 • 3/24/2021
 • 3/11/2021
 • Art. 41-vragen van DH inzake Gebiedsagenda 1221 'Geuzenpark'
 • 4/8/2021
 • 3/9/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van de PvdA over bouwplan de Heuvellaan
 • 3/5/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA over wonen én zorg voor ouderen
 • 3/4/2021
 • Art. 41-vragen van DH inzake Bestemmingsplan Centrum
 • 3/31/2021
 • 3/2/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van GroenLinks over bouwaanvraag sportcomplex Merem
 • 3/24/2021
 • 2/24/2021
 • Art. 41-vragen van DH inzake 'Villaheuvel', Heuvellaan 50 m.b.t. verdeling wonen-werken
 • 4/6/2021
 • 2/23/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA GL HVH over de Gijsbrecht
 • 4/1/2021
 • 2/12/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van CDA over verkeersveiligheid
 • 3/17/2021
 • 2/12/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA over de Stolpe
 • 3/4/2021
 • 2/10/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van D66 over Gebruik en toezicht op slimme algoritmes in Hilversum
 • 3/18/2021
 • 2/9/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Leefbaar Hilversum over het Ontsmettingshuisje Orchideestraat
 • 3/11/2021
 • 2/5/2021
 • Schriftelijke vragen art. 41 van Democraten Hilversum inzake Talpa Bergweg
 • 3/3/2021
 • 2/4/2021
 • Art. 41-vragen van PvdA inzake Metropool Regio Amsterdam (747117)
 • 2/18/2021
 • 1/20/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Hart voor Hilversum inzake Gooizicht Amaris Hilversum
 • 2/15/2021
 • 1/19/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van de PvdA over van het gas af in het oude postkantoor
 • 3/10/2021
 • 1/18/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van de VVD over ondermijnende criminaliteit in de zorg
 • 2/17/2021
 • 1/18/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Leefbaar Hilversum over SOS Dixie
 • 3/8/2021
 • 1/18/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Hilversums Belang over Sociaal Domein en Plein Hilversum
 • 2/9/2021
 • 1/15/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA over handhaving woningsplitsing
 • 2/19/2021
 • 1/14/2021
 • Art. 41-vragen van Democraten Hilversum inzake Natuurschade Anna's Hoeve-Monnikenberg
 • 2/2/2021
 • 1/13/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Democraten Hilversum over de MRA (738217)
 • 2/18/2021
 • 1/13/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Hilversums Belang over Mes in sociale uitgaven
 • 2/9/2021
 • 1/8/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 aan het college van het CDA over Supermarkt op plek van tankstation
 • 2/18/2021
 • 1/8/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van D66 over WMO-vervoer naar vaccinatie-locatie
 • 2/3/2021
 • 1/8/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA over Windmolens
 • 2/3/2021
 • 1/7/2021
 • Art. 41-vragen van HvH inzake Beschermd wonen en daklozen opvang
 • 2/11/2021
 • 1/6/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van GroenLinks over cameratoezicht Arenapark en Laapersveld
 • 1/26/2021
 • 1/5/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Hart voor Hilversum en de PvdA over zelfbewoningsplicht
 • 2/2/2021
 • 1/5/2021
 • Schriftelijke vragen Art 41 van Hart voor Hilversum over inning eigen bijdrage huishoudelijke hulp
 • 3/3/2021
 • 12/30/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van Democraten Hilversum over Intentieovereenkomst 'Villaheuvel' voor Heuvelweg 50
 • 2/2/2021
 • 12/29/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van D66 aan het college over menselijke maat bijstand
 • 1/27/2021
 • 12/17/2020
 • Art. 41-vragen van de VVD inzake Toezicht in de Wmo
 • 1/26/2021
 • 12/17/2020
 • Art. 41-vragen van het CDA inzake Luid de Klokken + persbericht
 • 12/23/2020
 • 12/10/2020
 • Art. 41-vragen van de PvdA inzake Nachttreinen uitstellen
 • 1/20/2021
 • 12/10/2020
 • Art. 41-vragen van de PvdA inzake Vervolgvragen Vitusstraat 26 en Groest
 • 2/4/2021
 • 12/9/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van D66 aan het college inzake Kansengelijkheid onderwijs Hilversum
 • 1/7/2021
 • 12/8/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van D66 aan het college over zwerfvuil
 • 1/20/2021
 • 12/7/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van de VVD over voorlichting over ondermijning
 • 12/16/2020
 • 12/4/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA over een rekenfoutje nieuwe parkeergarage Tergooi
 • 2/1/2021
 • 12/1/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van Democraten Hilversum over aardwarmte
 • 1/6/2021
 • 12/1/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA over de septembercirculaire
 • 1/20/2021