Vergaderkalender

25a. Moties

AgendapuntTitelPortefeuillehouderStatusEinddatumAfgedaanAfdeling
 • M24-000 Overzicht i.v.m. verwerking in iBabs
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • K-PHO Bestuurlijke aangelegenheden en OOV
 • M20-069 Geluid heeft een grens
 • Wethouder G. Kuipers
 • Aangehouden
 • 03. EZ cultuur media regio
 • M20-068 Evaluatie sleutelgebied
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • Aangenomen
 • 06. RO omgevingswet sport
 • M20-065 Zelfbewoningsplicht
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • Aangenomen
 • 4/1/2021
 • 06. RO omgevingswet sport
 • M20-063 Hilversum Handhaaf!
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • Aangenomen
 • 05. Verkeer en parkeren
 • M20-067 Integriteitscoördinator
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Ingetrokken
 • 08. Bestuurlijke aangelegenheden en OOV
 • M20-066 Borg de vijver
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Verworpen
 • 09. Beheer vastgoed grex
 • M22-043 Code van Journalistiek
 • Wethouder K.J. Walters
 • Aangenomen
 • A-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
 • M22-042 Onafhankelijk Mediafonds
 • Wethouder K.J. Walters
 • Aangenomen
 • A-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
 • M22-046 Verkeersveilig in afwachting van Bruisend Hart
 • Wethouder K.J. Walters
 • Aangenomen
 • A-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
 • M21-084 Hart onder de riem ouders en kinderen toeslagenaffaire
 • Wethouder B. Heller
 • Aangenomen
 • I-PHO Werk Inkomen Vluchtelingen Privacy
 • M21-090 Verminderd zelfredzamen uit de brand
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • Aangenomen
 • J-PHO WMO Welzijn Jeugd Bescherming Opvang Inburgering Cultureel Erfgoed Inkoop Subsidies
 • M21-094 Aantrekkelijk winkelgebied door branchering
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Aangenomen
 • 6/30/2023
 • E-PHO EZ Cultuur en Evenementen
 • M21-088 Perfectioneren begrotingen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Aangenomen
 • 09. Beheer vastgoed grex
 • M21-087 Financiële risico's beperken
 • Wethouder K.J. Walters
 • Aangenomen
 • 10. Financiën ICT Ahri en LHBTI
 • M22-019 Opgewekt opslaan!
 • Wethouder B. Heller
 • Aangenomen
 • H-PHO Energie Natuur Mobiliteit Parkeren Milieu
 • M22-017 Het centrum verdient een zorgvuldig participatieproces
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Aangenomen
 • G-PHO RO projecten (Arenapark, Stationsgebied, Crailo, Herinrichting Kerkbrink)
 • M20-115 Verantwoordelijk debiteurenbeheer
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • Aangenomen
 • 01. Werk inkomen onderwijs
 • M20-105 Informele schulden
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • Aangenomen
 • 10/1/2021
 • 01. Werk inkomen onderwijs
 • M20-104 Humanere schuldhulpverlening
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • Aangenomen
 • 10/1/2021
 • 01. Werk inkomen onderwijs
 • M20-118 Zorg om de zorg
 • Wethouder K.J. Walters
 • Verworpen
 • 02. Zorg welzijn buurten
 • M20-117 Herstel minimaregelingen 130%
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • Verworpen
 • 01. Werk inkomen onderwijs
 • M20-107 Steun voor gedupeerde ouders Kindertoeslagenaffaire
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • Ingetrokken
 • 01. Werk inkomen onderwijs
 • M20-106 Een volwaardige kerstuitkering voor gedupeerde ouders
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • Aangenomen
 • 01. Werk inkomen onderwijs
 • M20-108 Middeldure huurwoningen zijn bestemd voor de middeninkomens
 • Wethouder B. Heller
 • Aangenomen
 • 12/15/2021
 • 04. Energie groen wonen
 • M22-100 Begaanbare wegen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Aangenomen
 • 6/30/2023
 • F-PHO Beheer & Onderhoud, Vastgoed & Grondbeleid
 • M22-094 Sportbeleid eerder over de finish
 • Wethouder K. van Hunnik
 • Aangenomen
 • 12/31/2023
 • C-PHO Onderwijs Sport Buurten VTH Regio GV
 • M22-090 Warmte in het wijkcentrum
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • Aangenomen
 • J-PHO WMO Welzijn Jeugd Bescherming Opvang Inburgering Cultureel Erfgoed Inkoop Subsidies
 • M22-041 Wie dakloos is, is urgent
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • Aangenomen
 • 5/1/2023
 • J-PHO WMO Welzijn Jeugd Bescherming Opvang Inburgering Cultureel Erfgoed Inkoop Subsidies
 • M22-040 Onderwijs koesteren
 • Wethouder K. van Hunnik
 • Aangenomen
 • C-PHO Onderwijs Sport Buurten VTH Regio GV
 • M22-039 Positie versterking van belanghebbenden zonder macht
 • Wethouder K.J. Walters
 • Aangenomen
 • K-PHO Bestuurlijke aangelegenheden en OOV
 • M23-044 Onderzoek vrijstelling verlichting leges duurzaamheidsmaatregelen
 • Wethouder K. van Hunnik
 • Aangenomen
 • 10/31/2023
 • C-PHO Onderwijs Sport Buurten VTH Regio GV
 • M23-027 Leegstandsverordening
 • Wethouder K.J. Walters
 • Aangenomen
 • 7/1/2023
 • A-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
 • M23-040 Vertrouwen op veiligheid ook voor sekswerkers
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • Aangenomen
 • 6/30/2023
 • K-PHO Bestuurlijke aangelegenheden en OOV
 • M21-209 Joodse begraafplaats
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Aangenomen
 • 4/1/2023
 • F-PHO Beheer & Onderhoud, Vastgoed & Grondbeleid
 • M23-153 - Schone of Gebakken Lucht Akkoord
 • Wethouder B. Heller
 • Aangenomen
 • H-PHO Energie Natuur Mobiliteit Parkeren Milieu
 • M23-136 - Commissievoorstel opdracht Omgevingsvisie
 • Wethouder K.J. Walters
 • Aangenomen
 • A-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
 • M23-151 - H600 verbindt sportvereniging en onderwijs
 • Wethouder K. van Hunnik
 • Aangenomen
 • C-PHO Onderwijs Sport Buurten VTH Regio GV
 • M23-149 - Indicaties onbepaalde tijd
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • Aangenomen
 • J-PHO WMO Welzijn Jeugd Bescherming Opvang Inburgering Cultureel Erfgoed Inkoop Subsidies
 • M23-148 - Frisse scholen in Hilversum
 • Wethouder K. van Hunnik
 • Aangenomen
 • C-PHO Onderwijs Sport Buurten VTH Regio GV
 • M23-146 - (Op)Bouwdepot-alle jeugd recht op een mooie toekomst
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • Aangenomen
 • 5/1/2024
 • J-PHO WMO Welzijn Jeugd Bescherming Opvang Inburgering Cultureel Erfgoed Inkoop Subsidies
 • M23-145 - Actualiseren kaderstellende stukken
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Aangenomen
 • 09. Beheer vastgoed grex
 • M21-139 - Ondersteuning wens Laren aanvullend onderzoek Ecowal
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Aangenomen
 • 4/1/2023
 • F-PHO Beheer & Onderhoud, Vastgoed & Grondbeleid
 • M21-138a Duurzame doelgroepen voor Crailo
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Aangenomen
 • 4/1/2023
 • F-PHO Beheer & Onderhoud, Vastgoed & Grondbeleid
 • M21-137 Beperken van schadelijke houtrook
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Aangenomen
 • 4/1/2023
 • F-PHO Beheer & Onderhoud, Vastgoed & Grondbeleid
 • M21-136 Controle op groen in de kavelpaspoorten
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • Aangenomen
 • 4/1/2023
 • F-PHO Beheer & Onderhoud, Vastgoed & Grondbeleid
 • M21-111 Zonneladder
 • Wethouder B. Heller
 • Aangenomen
 • 04. Energie groen wonen
 • M20-033 Scenario's steunpakket Corona
 • Wethouder K.J. Walters
 • Aangenomen
 • 10. Financiën ICT Ahri en LHBTI
 • M20-025 Denken in oplossingen
 • Aangenomen
 • M20-024 Samen Coronaproof
 • Wethouder K.J. Walters
 • Aangenomen
 • 10. Financiën ICT Ahri en LHBTI