Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 12/1/2022
 • Collegebrief Resultaten Hilversum Monitor 2021 (1226906)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 12/1/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-70 inzake Betaald parkeren Schrijverskwartier en Staatsliedenkwartier (1222192)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/1/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-69 inzake Betaald parkeren Schilderskwartier, Vogelbuurt en Elektrobuurt (120652)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/1/2022
 • Collegebrief Regiodeal Gezonde mensen in een Groene en Gezonde leefomgeving (21221106)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 12/1/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-71 inzake Projectopdracht Herontwikkeling Circusterrein (1228988)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/1/2022
 • Continueren en uitbreiden noodopvang vreemdelingen in Gooiland Hotel (1229321)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/30/2022
 • Collegebrief Afdoen toezegging T22-040 inzake werkzaamheden OFGV (1225004)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/29/2022
 • Collegebrief Terugkoppeling BO MIRT 2022 (1229460)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/22/2022
 • Collegebrief Participatie Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie (1218719)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/16/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-67 inzake Verlenging intentieovereenkomst Korte Noorderweg (1216488)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/15/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-66 inzake Geactualiseerd normenkader 2022 gemeente Hilversum (1219155)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/15/2022
 • Collegebrief beantwoording vraag DH particuliere opvang vluchtelingen (1218084)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/14/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-65 inzake Ontwerpbestemmingsplan Hoge Naarderweg 3 (AVRO) (1210033)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/10/2022
 • Collegebrief uitbreiding huisvesting overlastgevende zorgmijders (1222536)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 11/9/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-64 inzake Waarneming portefeuilles wethouder Van Hunnik (1226559)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 11/8/2022
 • Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord (1223671)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-62 inzake Meerjarenbegroting Uitvaartstichting Hilversum (USH) 2023-2026 (1219432)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 11/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-63 inzake Verlenging en herziening samenwerkingsovereenkomst Uitvaartstichting Hilversum (USH) (1068973)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 11/7/2022
 • Toezegging stand van zaken rekenkameronderzoek (1207065)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/7/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-61 inzake Plan van aanpak waardering WOZ (1197833)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/2/2022
 • Collegebrief eerste monitor RES Noord-Holland Zuid (1213751)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/2/2022
 • Collegebrief voortgang ontwikkeling beleid aanpak energiearmoede (1181379)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/1/2022
 • Collegebrief ontwikkelingen BUIG budget (1160237)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/1/2022
 • Collegebrief Financiën opvang ontheemden Oekraïne 2022 en afdoening toezeggingen T22-23, T22-34, T22-50, T22-52 (1217164)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/1/2022
 • Collegebrief Stand van zaken ambtelijke organisatie najaar 2022 en afdoening toezegging T21-117 (1222443)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/28/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-59 inzake Septembercirculaire gemeentefonds 2022 (1213723)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/27/2022
 • Collegebrief Arbeidsontwikkeling van medewerkers bij Tomin (1075310)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/27/2022
 • Inspectierapport Jeugdbescherming sept. 2022 (1217493)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 10/27/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-60 inzake Doorontwikkeling Stadspanel Data (1122035)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 10/26/2022
 • Brief burgemeester inzake einde sluiten woning op basis van noodbevoegdheid (1210173) (3)
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 10/14/2022
 • Collegebrief ontwikkeling cijfers vroegsignalering & verzoek raadsfracties over armoede (1210752)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/14/2022
 • Stand van zaken re-integratie en arbeidstoeleiding uitkeringsgerechtigden PW (1122182)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/12/2022
 • “Uitgangspunten voor het Stedenbouwkundig Plan Arenapark" (1206220)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 10/11/2022
 • Collegebrief inzake deelname buitenlandse studiereis BZK, G40, Neprom 13-14 oktober 2022 (1214705)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 10/11/2022
 • Wijziging nevenfuncties burgemeester G.M. van den Top (1216821)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 10/6/2022
 • Vaststellen subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum 2022 (1199173)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 10/6/2022
 • Collegebrief afdoening toezegging T21-015 uitvoeren minimaeffectrapportage (1197149)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/5/2022
 • Brief burgemeester inzake verlenging sluiten woning op basis van noodbevoegdheid (1210173)
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 9/29/2022
 • Wijziging beleidsregels Eenmalige energietoeslag (1208715)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/27/2022
 • Raadsdashboard sociaal domein Q1 en Q2 ( 1205471)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 9/26/2022
 • Perspectief inzake opvang van oorlogsvluchtelingen (1164151)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 9/22/2022
 • Verkenning uitvoering Motie M22-57. Verkenning Sociaal Leenfonds. Stichting Urgente Noden (1197181)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/21/2022
 • Brief burgemeester inzake Sluiten woning op basis van noodbevoegdheid (1210173)
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 9/14/2022
 • Collegebrief inzake Beantwoording vraag OFGV jaarstukken 2021 en 2e en 3e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 (T22-39)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnink
 • 9/5/2022
 • Collegebrief inzake Actualisatie van de Huisvestingsverordening (1202215)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/5/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-55 inzake Ontwerpbestemmingsplan Heuvellaan 50 (1093173)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/2/2022
 • Collegebrief stand van zaken opvang vluchtelingen en Beantwoording artikel 41 vragen PvdA en Democraten Hilversum (1110158)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/1/2022
 • Collegebrief Participatie Gebiedsagenda centrum Hilversum (1159466)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 8/24/2022
 • Collegebrief Terugkoppeling BO Leefomgeving 20 juni 2022 (1175094)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 8/24/2022
 • Collegebrief inzake T22-018 - Woonprogramma Anna's Hoeve (1079033)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters