Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 6/29/2022
 • Collegebrief Woningbouwoverzicht 2022 (110516)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/29/2022
 • Collegebrief Samenwerking Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Gooi- en Vechtstreek (1155896)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 6/29/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-44 inzake Vaststellen geluidskaart Hilversum 2021 (1154573)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 6/29/2022
 • Beantwoording vragen D66 kwijtschelden aanslag Waterschap (1163586)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/29/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-45 inzake Subsidieregeling Begeleiding in de Wijk Hilversum 2023 (1140523)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 6/22/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-43 inzake 1e doorrekening Meicirculaire gemeentefonds 2022 (1160847)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/22/2022
 • Collegebrief stand van zaken overeenkomst met Gazprom (1163450)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 6/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-42 inzake Stappen naar fusiebesluit archiefdiensten (1151512)
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 6/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-40 inzake Tussentijdse evaluatie Corona Herstelagenda (1083606)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-41 inzake Aanpak Energiearmoede (1131880)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-39 inzake Aangaan intentieovereenkomst 6 Degrees of Freestyle (1125079)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/7/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-37 inzake Evaluatie Visie en Agenda Jeugd 2019-2021 (1129730)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/7/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-38 inzake Evaluatie Agenda Wmo – Welzijn in de wijk 2019-2022 (1142927)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/3/2022
 • Voorjaarsnota 2022 (1135174)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/1/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-36 inzake Stelpost inkomende subsidies (1108672)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/31/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-35 inzake AOK Wybertjesfabriek (1103967)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 5/27/2022
 • Jaarstukken 2021 Resultaatbepaling (1110428)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/27/2022
 • Jaarstukken 2021 Resultaatbestemming (1110428)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/25/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-34 inzake Evaluatie Adviesraad sociaal domein en Cliëntenraad (1125557 en 1076842)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/25/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-33 inzake Energiecontracten regiogemeenten met Gazprom (1139804)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 5/25/2022
 • Collegebrief Opening steunpunten Sherpa als algemene voorziening dagbesteding
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/25/2022
 • Collegebrief toekenning rijksbijdrage realisatie fietsenstalling Stationsplein (1147592)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 5/24/2022
 • Collegebrief Bestuursovereenkomst Groene Hart (1138456)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 5/23/2022
 • Reactie op toezegging T21-115 Juridische kosten (1076148)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 5/18/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-32 inzake Schikking Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (1134808)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/18/2022
 • Collegebrief stand van zaken informatie opvang vluchtelingen (1110158)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 5/18/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-31 inzake Goedkeuring jaarrekening 2021 Uitvaartstichting Hilversum (1134939)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 5/18/2022
 • Collegebrief planning Chw-bestemmingsplan 1221 (1084642)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 5/12/2022
 • Afspraken deelscooteraanbieders (1114439)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 5/12/2022
 • Collegebrief Voortgang Transitievisie Warmte Hilversum (1106719) / Toezegging T21-100
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 5/4/2022
 • Reguliere taken vs. extra taken covid-19 (1100612)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 5/2/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-29 inzake Agenda Economie en Media 2022-2023 (1100478)
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 4/26/2022
 • Collegebrief stand van zaken en uitnodiging raadsinformatie bijeenkomst opvang Oekraïense vluchtelingen (1110158)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 4/25/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-28 inzake Overhevelingsvoorstellen jaarstukken 2021
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/21/2022
 • Collegebrief inzake kwartaalplanning wonen 2022 (1110535)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 4/21/2022
 • Collegebrief inzake Rapportage bezwaren en klachten tweede halfjaar 2021 (1119370)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 4/20/2022
 • Collegebrief Nachttreinen vanaf 2024 (1099603)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 4/20/2022
 • Collegebrief zienswijze Groen verdient de ruimte (1100047)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 4/20/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-27 nadere regel reserves en voorzieningen 2022 (1085538)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/19/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-26 inzake Eenmalige energietoeslag 2022
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 4/14/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-25 collegeverklaring ENSIA 2022 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet over het jaar 2021 (1108228)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/13/2022
 • Collegebrief Toezegging T22-002 n.a.v. Scenariostudie Arenapark (1115736)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 4/13/2022
 • Collegebrief Monitor Economie 2021 (1110412)
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 4/13/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-24 Herziening Beleidsregel Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022 (1114420)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 4/11/2022
 • Collegebrief reactie brief Gooise schoolbesturen met zorgen over jeugdhulp (1113885)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/8/2022
 • Collegebrief Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q4 (1061810)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-23 Nadere regels terrassen en sanctietabel horecaverordening (1100865)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 4/6/2022
 • Collegebrief tijdelijke opvang asielzoekers (1122710)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 4/6/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-22 inzake Ontwerp Chw-bestemmingsplan 1221 (1084640)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 4/5/2022
 • Collegebrief Multimodaal Toekomstbeeld MRA 2040 opgaven en urgentie (1112565)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers