Vergaderkalender

03 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 12/1/2023
 • Collegebrief Uitvoering motie M21-84 inzake toeslagenaffaire (1250446)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/30/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-92 inzake Ontwikkelingen dierenwelzijn een compleet dierenzorgcentrum in en voor de regio (1374175)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/30/2023
 • Collegebrief opzeggen deelname Schone Lucht Akkoord - afdoening Motie M23-153 (1299328)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/29/2023
 • Collegebrief informatie netcongestie (1375841)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/28/2023
 • Collegebrief meerjarenbegroting parkeren 2024-2026 (1375962)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/27/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-91 inzake Ontwikkeling MOB-complex (1371714)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 11/22/2023
 • Collegebrief FG-verslag 2022-2023 (1359585)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/22/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-90 inzake Realisatieovereenkomst Flexwoningbouw MRA (1372446)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/22/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-89 inzake Aanvraag Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (1373613)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 11/21/2023
 • Collegebrief Raadsdashboard Q2 2023 (1334387)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 11/16/2023
 • Collegebrief aanpak in- door en uitstroom (aanpak wachttijden) jeugd (1368463)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 11/15/2023
 • Collegebrief regionaal plan van aanpak dakloosheid (1367649)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 11/15/2023
 • Collegebrief Jaarwisseling 2023-2024, toezegging T23-001 (1369967)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 11/13/2023
 • Collegebrief Definitieve vaststelling gebundelde uitkering 2023 (BUIG) (1371410)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/9/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-88 inzake Meerjarenbegroting USH 2024-2027 (1366469)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 11/8/2023
 • Collegebrief inzake Tekort jeugdbudget 2023
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 11/8/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-87 inzake Energietoeslag 2023 (1368427)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/7/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-86 inzake samenwerkingsovereenkomst doorfietsroute Utrecht - Hilversum (1366454)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/2/2023
 • Collegebrief wijzigingen in het Controleprotocol 2023-2026 en Normenkader 2023 gemeente Hilversum (1356558)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/2/2023
 • Collegebrief Stand van zaken bij Tomingroep najaar 2023 (1370042)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/2/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-84 inzake Hilversum, Stad van Jonge Monumenten (1317067)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 11/2/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-85 inzake Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030 (1347131)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/2/2023
 • Collegebrief Sociale voorraad en verkoop sociale huurwoningen (1366722)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/1/2023
 • Collegebrief Duurzame leges - Motie M23-044 (1358968)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 10/26/2023
 • Collegebrief afdoening toezegging T23-020, inwoners die bijna 18 jaar worden (1354234)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 10/19/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-83 inzake Ontwerpwijzigingsplannen parkeernormen 2023 (1364870)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/19/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-82 inzake Startbouwimpulssubsidie (SBI) Subsidie (1360051)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/19/2023
 • Beantwoording technische vragen t.b.v. de begroting 2024
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/19/2023
 • Collegebrief tekstuele aanpassingen parkeerbelastingverordening om deze in overeenstemming te brengen met de parkeerverordening (1369977)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/18/2023
 • Monitor arbeidsmarktprogramma's Werken aan Werk (WAW) en Perspectief op Werk (POW) (1363539
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/18/2023
 • Collegebrief inzake Netcongestie
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/18/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-81 inzake Septembercirculaire Gemeentefonds 2023 (1365451)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/18/2023
 • Collegebrief herstel technische fout in zienswijze begroting Veiligheidsregio GV (1356799)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 10/16/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-80 continueren noodopvang asielzoekers in Gooiland Hotel (1359549) 08:54 408 kB
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/10/2023
 • Collegebrief deelname studiereis G40 BZK Neprom op 12 en 13 oktober 2023 (1364233)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 10/6/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-79 Actualiteiten opvanglocaties Oekraïnse ontheemden (1361835)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/6/2023
 • Sportnota gemeente Hilversum 2023 (1268636)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 9/29/2023
 • Collegebrief planning wonen september 2023 (1360998)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/29/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-78 Nadere regeling impuls jongerencultuur Hilversum 2023-2024 (1359474)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 9/28/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-77 inzake Stand van zaken Gezond en Actief Leven Akkoord en Integraal Zorgakkoord in Hilversum (1355208)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 9/27/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-76 Subsidieregeling Buurtteams Hilversum 2024 (1350286)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 9/22/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-75 Voorontwerp bestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering (1350997)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/20/2023
 • Collegebrief aanvullende informatie inzake MFA Hilversum Zuid - de Lelie (1361091)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 9/20/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-74 Quick Win maatregelen busstation Crailo (1354833)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/15/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-73 Beleidsregels kwaliteitscriteria voor professionele dienstverlening bij inzet individuele voorzieningen Wmo en Jeugdhulp (1345235)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 9/14/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-72 inzake HOV in ’t Gooi, verbeteren verkeersveiligheid Alexiatunnel (1358049)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/14/2023
 • Collegebrief Jaarverslag 2022 ROM Regio Utrecht (1356699)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 9/12/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-71 inzake Gebiedsverbod verdovende middelen Oekraïne opvang (1360201)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/11/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-70 Allonge contractovername ontwikkelovereenkomst inzake Tergooi Wonen - Het Monnikenpark (1357222)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/7/2023
 • Collegebrief wateronderzoek toekomstbestendige Heuvelrug (1356677)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller