Vergaderkalender

11 Rekenkamer

DatumOnderwerpToelichting
 • 8/22/2022
 • Subsidieverstrekking
 • Een onderzoek naar het systeem van subsidieverstrekking van de gemeente Hilversum
 • 6/1/2022
 • Terugblik 2022
 • Een overzicht van alle rekenkameronderzoeken vanaf haar oprichting in 2005
 • 4/21/2022
 • Wob/Woo
 • Een DoeMee-onderzoek naar de afhandeling van Wob-verzoeken
 • 3/14/2022
 • Jaarverslag rekenkamer 2021
 • 2/28/2022
 • Persbericht aankondiging nazorgonderzoek vastgoed
 • 12/22/2021
 • Jaarplan Rekenkamer Hilversum 2022
 • 12/13/2021
 • Rekenkamer Hilversum in het zonnetje voor onderzoek naar speelttoestellen
 • De rekenkamer Hilversum ontving voor dit onderzoek een eervolle vermelding
 • 11/15/2021
 • Rondje langs de fracties 2021 rekenkamer
 • 9/9/2021
 • Bescherming van persoonsgegevens
 • Een onderzoek naar de bescherming van persoonsgegevens van de inwoners van Hilversum
 • 6/21/2021
 • Speeltoestellen
 • Een onderzoek voor de kindergemeenteraad van Hilversum naar het beheer van speeltoestellen
 • 6/14/2021
 • Mediacentrum Hilversum als sleutelgebied
 • Een evaluatie van het aan- en afmeldproces van Mediacentrum Hilversum als sleutelgebied bij de MRA
 • 3/18/2021
 • Uitnodiging raad voor gesprek met rekenkamer ivm onderzoek Privacy
 • 3/15/2021
 • Jaarverslag rekenkamer Hilversum 2020
 • 3/11/2021
 • DoeMee-onderzoek Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
 • Een onderzoek met 50 andere rekenkamers en rekenkamercommissies naar de afhandeling van MOR
 • 2/4/2021
 • Warmte- en energietransitie en betrokkenheid inwoners
 • Onderzoek naar de warmte- en energietransitie en betrokkenheid van inwoners daarbij
 • 1/26/2021
 • Jaarplan 2021
 • 10/19/2020
 • Aanmelding Hilversum als Sleutelgebied
 • Start onderzoek naar het bestuurlijke besluitvormingsproces omtrent de aanmelding van Hilversum als Sleutelgebied bij de MRA
 • 8/20/2020
 • Jaarverslag Rekenkamer 2019
 • 1/22/2020
 • Jaarplan 2020
 • 8/21/2019
 • Rekenkameronderzoek Jeugdhulp
 • Onderzoek naar jeugdhulp periode 2015 - 2018
 • 1/21/2019
 • Jaarverslag Rekenkamer Hilversum 2018
 • 1/14/2019
 • De gemeente en de Uitvaartstichting
 • Een onderzoek naar de verzelfstandiging van begraven en cremeren in de gemeente Hilversum
 • 1/7/2019
 • Jaarplan Rekenkamer Hilversum 2019
 • 11/8/2018
 • Jeugdzorg
 • Een onderzoek naar doelstellingen, budgetten en clientperspectief
 • 7/9/2018
 • Wmo-voorzieningen
 • Een onderzoek naar de verstrekking van Wmo-voorzieningen
 • 4/4/2018
 • Terugblik 2018
 • Een overzicht van alle rekenkameronderzoeken vanaf de oprichting in 2005
 • 3/15/2018
 • Wat willen inwoners weten van Hilversum?
 • Een onderzoek naar de informatiebehoefte van inwoners naar gemeentelijke bestedingen.
 • 2/8/2018
 • Gemeentelijke samenwerking
 • Onderzoek van de Rekenkamer Hilversum naar grip van de gemeente Hilversum op samenwerkingsverbanden.
 • 1/22/2018
 • Jaarverslag Rekenkamer Hilversum 2017
 • 1/22/2018
 • Jaarplan Rekenkamer Hilversum 2018
 • 11/29/2017
 • Spotdag 2017
 • Wat willen inwoners weten van de gemeente Hilversum?
 • 4/20/2017
 • Gemeentelijke samenwerking
 • Onderzoek naar de besturing van (kern)taken die in toenemende mate in gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd.
 • 2/17/2017
 • Jaarverslag 2016 rekenkamer
 • 1/12/2017
 • Jaarplan Rekenkamer Hilversum 2017
 • 9/28/2016
 • Herbenoeming leden Rekenkamer Hilversum
 • 9/22/2016
 • Onderzoek Vastgoedbeheer
 • Onderzoek naar het Vastgoedbeheer van de gemeente Hilversum
 • 9/1/2016
 • Evaluatie Rekenkamer Hilversum
 • Een evaluatie van het functioneren van de Rekenkamer Hilversum
 • 8/29/2016
 • Re-integratiebeleid nazorgonderzoek
 • Nazorgonderzoek naar de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek re-integratiebeleid in 2009
 • 5/26/2016
 • Slank en Hoogwaardig
 • Onderzoek naar de reorganisatie van de gemeente Hilversum
 • 3/23/2016
 • Jaarverslag Rekenkamer Hilversum 2015
 • 1/21/2016
 • Jaarplan Rekenkamer Hilversum 2016
 • 9/10/2015
 • Vrouwenopvang
 • Onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van de Commissie Haanstra uit 2012
 • 3/12/2015
 • Terugblik 2015
 • Overzicht van alle rekenkameronderzoeken vanaf de oprichting in 2005 tot 2015
 • 10/23/2014
 • Nazorgonderzoek Onderwijshuisvesting
 • Onderzoek naar de besluitvorming van de raad naar aanleiding van het onderzoek naar onderwijshuisvesting in 2009
 • 9/22/2014
 • Decentralisaties
 • Onderzoek naar de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociaal domein met focus op de jeugdzorg.
 • 7/10/2014
 • Terugblik 2014
 • Een overzicht van alle rekenkameronderzoeken vanaf de oprichting in 2005 tot 2014
 • 1/13/2014
 • Sturen met P&C-cyclus
 • Onderzoek naar de P&C-cyclus als instrument voor politieke sturing door de raad
 • 6/26/2013
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening en hoe deze door inwoners en ondernemers wordt ervaren.
 • 9/10/2012
 • Vervolgonderzoek grote projecten
 • Onderzoek naar de opvolging van de besluitvorming van de raad naar aanleiding van het onderzoek grote projecten in 2010
 • 3/31/2012
 • Nazorgonderzoek afhandeling vergunningaanvragen
 • Een onderzoek naar de opvolging van de besluitvorming van de gemeenteraad naar aanleiding van het onderzoek naar de afhandeling van vergunningaanvragen in 2007