Vademecum

Omschrijving
  • Verkiezingsinformatie, wordt alleen gevuld voorafgaande aan raadsverkiezingen
  • Rouwprotocol ambtsdragers Gennep 2020
  • Reglement van orde vergaderingen besluitvormende en voorbereidende raad
  • Lijst met contactgegevens co√∂rdinatoren
  • introductiegids arbeidsvoorwaarden raadsleden 2022
  • Integriteitsbeleid politiek ambtsdragers en ambtenaren
  • Format schriftelijke vragen artikel 46 reglement van orde voor de raad 2018
  • Format motie
  • Format amendement
  • Format agenderen besluitvormende raad en voorbereidende raad