Ingekomen stukken O

OnderwerpAfzenderDatumRaad d.d.Rubriek
 • VNG-ledenbrief 24/010 inzake aankondiging monitor van de afspraken Hervormingsagenda Jeugd
 • VNG
 • 4/11/2024
 • 5/21/2024
 • Overheid
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 21-05-2024, bijgewerkt tot 11 april 2024
 • Griffie
 • 4/11/2024
 • 5/21/2024
 • Uitnodiging tweede landelijke bijeenkomst Burgerfora op 13 juni 2024
 • VNG Connect
 • 4/11/2024
 • 5/21/2024
 • Uitnodigingen
 • Nieuw verzoek handhavend optreden (NIET OPENBAAR)
 • N.O.
 • 4/11/2024
 • 5/21/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Uitnodiging conferentie 'verdraagzaamheid' op 24 april 2024
 • PPD Limburg
 • 4/11/2024
 • 5/21/2024
 • Uitnodigingen
 • VNG-ledenbrief 24/009 inzake samenwerken met de Handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector
 • VNG
 • 4/11/2024
 • 5/21/2024
 • Overheid
 • Nieuwsbrief voor raadsleden
 • RUD Limburg Noord
 • 4/9/2024
 • 5/21/2024
 • Nieuwsbrieven
 • Begrotingen en jaarrekening 2023
 • Omnibuzz
 • 4/9/2024
 • 5/21/2024
 • Verbonden partijen
 • Ontwikkelingen platteland
 • LLTB
 • 4/9/2024
 • 5/21/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Uitnodiging tot ondertekening ICAN Cities Appeal door leden van Mayors for Peace
 • N. Kohlen
 • 4/9/2024
 • 5/21/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Brief stichting Huiskat Thuiskat inzake dierenleed door loslopende huiskatten voorkomen
 • Stichting Huiskat Thuiskat
 • 4/4/2024
 • 5/21/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • BsGW informatiebrief - april 2024
 • BsGW
 • 4/4/2024
 • 5/21/2024
 • Verbonden partijen
 • VNG Jaarcongres op 25 en 26 juni 2024 in het Groene Hart
 • VNG Connect
 • 4/2/2024
 • 5/21/2024
 • Uitnodigingen
 • Informatie schadelijkheid houtstook (ook EcoDesign) en noodzaak tot uitfaseren
 • HoutrookVrij
 • 4/2/2024
 • 5/21/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Raadsledennieuwsbrief maart 2024
 • VNG
 • 4/2/2024
 • 5/21/2024
 • Overheid
 • Bestuursinformatiebrief 4e kwartaal 2023
 • BsGW
 • 4/2/2024
 • 5/21/2024
 • Verbonden partijen
 • Kennisbijeenkomsten en boekenpakket SVDC
 • SVDC
 • 4/2/2024
 • 5/21/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Regio deal nieuws Noord-Limburg - maart 2024
 • Gezondste Regio
 • 3/28/2024
 • 5/21/2024
 • Nieuwsbrieven
 • Concept-verslag & nieuwsflits bijeenkomst raadswerkgroep regionale samenwerking d.d. 14 maart 2024 en beantwoording vraag gesteld tijdens bijeenkomst regionale raadswerkgroep d.d. 14 maart 2024 inzake communicatie Regio Noord-Limburg
 • Gemeente Peel en Maas
 • 3/28/2024
 • 5/21/2024
 • Overheid
 • Mail van RES NML inzake verslag en link opname technische informatiesessie "het nieuwe energiesysteem" - RES NML 7 maart 2024
 • RES NML
 • 3/28/2024
 • 5/21/2024
 • Verbonden partijen
 • Uitnodiging raadsinformatiebijeenkomsten op 3 en 4 april 2024
 • Lysias Advies
 • 3/28/2024
 • 5/21/2024
 • Uitnodigingen
 • Uitnodiging online raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz op 18 april 2024
 • Omnibuzz
 • 3/26/2024
 • 5/21/2024
 • Uitnodigingen
 • Belastingoverzicht 2024
 • Provincie Limburg
 • 3/26/2024
 • 5/21/2024
 • Overheid
 • Presentaties en nieuwsbericht bijeenkomst Regio N-Limburg op 21 maart 2024
 • Gemeente Peel en Maas
 • 3/26/2024
 • 5/21/2024
 • Overheid
 • Nieuwsbrief 18 maart 2024
 • Raden in Verzet
 • 3/25/2024
 • 5/21/2024
 • Nieuwsbrieven
 • Eigen bijdrage Wmo Hulp bij het Huishouden (HBH)
 • F. Pubben
 • 3/25/2024
 • 5/21/2024
 • Overheid
 • Nieuwsbericht bijeenkomst Lob van Gennep
 • Communicatieadviseur Lob van Gennep
 • 3/25/2024
 • 5/21/2024
 • Nieuwsbrieven
 • Reminder NK wielrennen voor raadsleden in Veenendaal op 18 mei 2024
 • Sportservice Veenendaal
 • 3/21/2024
 • 5/21/2024
 • Uitnodigingen
 • VNG-ledenbrief 24/008 inzake openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies
 • VNG
 • 3/21/2024
 • 5/21/2024
 • Overheid
 • Motie inzake gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
 • Gemeente Berg en Dal
 • 3/21/2024
 • 5/21/2024
 • Overheid
 • VNG-ledenbrief 24/007 inzake update VNG-inzet kabinetsformatie
 • VNG
 • 3/19/2024
 • 5/21/2024
 • Overheid
 • Nieuws over mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg maart 2024
 • Trendsportal
 • 3/18/2024
 • 5/21/2024
 • Nieuwsbrieven
 • Uitnodiging evenement gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid op 29 mei 2024
 • Koninklijke Hondenbescherming en NFDO
 • 3/18/2024
 • 5/21/2024
 • Uitnodigingen
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 02-04-2024
 • Griffie
 • 3/14/2024
 • 4/2/2024
 • Motie inzake “Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen”
 • Gemeente Kerkrade
 • 3/13/2024
 • 4/2/2024
 • Overheid
 • @Beeldspraak maart 2024
 • Gelders Genootschap
 • 3/13/2024
 • 4/2/2024
 • Nieuwsbrieven
 • Informatie over DoeMee onderzoek 2024
 • Ecorys DoeMee-onderzoeksteam
 • 3/12/2024
 • 4/2/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • VNG-ledenbrief 24/006 inzake ontwikkelingen opvang asielzoekers en Oekraïners
 • VNG
 • 3/11/2024
 • 4/2/2024
 • Overheid
 • Verzoek tot voordracht ter vernietiging raadsbesluit van 30 oktober 2023 aangaande de vaststelling van de afvalstoffenverordening gemeente Gennep 2024 (NIET OPENBAAR)
 • Provincie Limburg
 • 3/7/2024
 • 4/2/2024
 • Overheid
 • Nieuwsbrief 6 maart 2024
 • BDO
 • 3/7/2024
 • 4/2/2024
 • Nieuwsbrieven
 • Pamflet Europese voedselzekerheid
 • LLTB
 • 3/7/2024
 • 4/2/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • VNG-ledenbrief 24/005 inzake begrotingsadvies 2025-2028
 • VNG
 • 3/7/2024
 • 4/2/2024
 • Overheid
 • Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029
 • BsGW
 • 3/7/2024
 • 4/2/2024
 • Verbonden partijen
 • Kadernota 2025
 • BsGW
 • 3/7/2024
 • 4/2/2024
 • Verbonden partijen
 • VNG raadsledennieuwsbrief februari 2024
 • VNG
 • 2/29/2024
 • 4/2/2024
 • Overheid
 • Brief aan koning
 • VPPG
 • 2/29/2024
 • 4/2/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Focusbrief voor gemeenten van Alzheimer NL
 • Belangenbehartiging Alzheimer
 • 2/29/2024
 • 4/2/2024
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • Euregio RMN - seminar voor raadsleden: D-NL samenwerking zonder grenzen op 24 april 2024
 • Gemeente Roermond
 • 2/27/2024
 • 4/2/2024
 • Uitnodigingen
 • Organisatienieuwsbrief februari 2024
 • Stichting Dichterbij
 • 2/27/2024
 • 4/2/2024
 • Nieuwsbrieven
 • NK wielrennen voor raadsleden op 18 mei 2024
 • Sportservice Veenendaal
 • 2/27/2024
 • 4/2/2024
 • Uitnodigingen