Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

Moties

NummerDatumOnderwerpStatus
 • M19-12
 • 5-3-2019
 • Doorsteek Achterbroek - Noordrand
 • Aangehouden
 • M19-08
 • 5-3-2019
 • Extensief agrarisch medegebruik in natuurgebieden
 • Aangenomen
 • M19-09
 • 5-3-2019
 • Nieuwe planologische ontwikkelingen in relatie tot BP Natuurgebied Veenweiden
 • Aangenomen
 • M19-13
 • 5-3-2019
 • Peilbesluit HHSK
 • Aangenomen
 • M19-11
 • 5-3-2019
 • Pilots toepassen bewerkte drijfmest in de bestemming 'Natuur'
 • Aangenomen
 • M19-05
 • 5-3-2019
 • Handhavend optreden MooiMekkerland
 • Verworpen
 • M19-06
 • 5-3-2019
 • Toeristenbelasting 2019
 • Verworpen
 • M19-07
 • 5-3-2019
 • Verkeers0nveiligheid Gouderak
 • Ingetrokken
 • M19-10
 • 5-3-2019
 • Niet afplaggen totdat de (tussentijdse) resultaten van de uitmijnproef bekend zijn
 • Aangenomen
 • M19-14
 • 5-3-2019
 • M19-04
 • 5-3-2019
 • Aandeel Krimpenerwaard in de Regionale Energietransitie
 • Ingetrokken
 • M19-01
 • 29-1-2019
 • Extra subsidie Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
 • Verworpen
 • M19-02
 • 29-1-2019
 • Spreekrecht burgers
 • Verworpen
 • M19-03
 • 29-1-2019
 • Aanpassen verordening op de Raadscommissies Krimpenerwaard 2017
 • Verworpen
 • M18-37
 • 13-11-2018
 • Fietsagenda
 • Aangenomen
 • M18-41
 • 13-11-2018
 • (V)echtscheidingen
 • Ingetrokken
 • M18-33
 • 13-11-2018
 • Varend ontgassen
 • Verworpen
 • M18-40
 • 13-11-2018
 • Gratis gebruik openbaar vervoer binnen Krimpenerwaard
 • Aangehouden
 • M18-42b
 • 13-11-2018
 • Brede gemeentelijke Ombudsfunctie
 • Verworpen
 • M18-42a
 • 13-11-2018
 • Ombudsman Sociaal Domein
 • Aangenomen
 • M18-38
 • 13-11-2018
 • Burgerparticipatie
 • Aangehouden
 • M18-34
 • 13-11-2018
 • Welzijninstellingen - status aparte
 • Verworpen
 • M18-36
 • 13-11-2018
 • Zonnepanelen
 • Aangehouden
 • M18-35
 • 13-11-2018
 • uurzaamheidslening
 • Aangehouden
 • M18-32
 • 13-11-2018
 • Aanbieden blik
 • Aangehouden
 • M18-39
 • 13-11-2018
 • Lijkbezorgingsrechten
 • Aangehouden
 • M18-30
 • 16-10-2018
 • Ontwerpprincipes Centrum Stolwijk
 • Verworpen
 • M18-29
 • 16-10-2018
 • Help, onze insecten sterven uit
 • Aangenomen
 • M18-31
 • 16-10-2018
 • Dierenwelzijn als thema in Subsidiejaarplan 2020
 • Aangehouden
 • M18-22
 • 25-9-2018
 • Bouw Skaeve Huse aan de Veerweg
 • Aangehouden
 • M18-26
 • 25-9-2018
 • Verordening Winkeltijden, verzoek tot uitvoeren onderzoeken naar draagvlak en maatschappelijke en economische effecten
 • Verworpen
 • M18-23
 • 25-9-2018
 • Schaduwplekken voor vee
 • Ingetrokken
 • M18-28
 • 25-9-2018
 • Financiële problematiek welzijnsstichtingen
 • Verworpen
 • M18-27
 • 25-9-2018
 • Verordening Winkeltijden, binnen 2 jaar uitvoering evaluatie
 • Verworpen
 • M18-20
 • 25-9-2018
 • Help, onze insecten sterven uit
 • Verworpen
 • M18-21
 • 25-9-2018
 • Financiële problematiek welzijnsstichtingen
 • Aangehouden
 • M18-19
 • 25-9-2018
 • Uitvoering besluit afschaffing hondenbelasting
 • Aangehouden
 • M18-24
 • 25-9-2018
 • Verordening Winkeltijden, winkelopening op zondag per kern
 • Verworpen
 • M18-25
 • 25-9-2018
 • BP Landelijk gebied vml. gem Nederlerk - Bakkerskil
 • Verworpen
 • M18-16
 • 10-7-2018
 • Gebiedsontwikkeling
 • Aangehouden
 • M18-18
 • 10-7-2018
 • Verruiming van de mogelijkheden om knobbelzwanen te vangen en doden met bijlage brief aan de Provincie
 • Aangenomen
 • M18-11
 • 10-7-2018
 • Starterslening
 • Aangenomen
 • M18-17
 • 10-7-2018
 • Aanhouden bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan AZS-terrein
 • Ingetrokken
 • M18-14
 • 10-7-2018
 • Realiseren verbindingsweg Lekdijk-N210
 • Verworpen
 • M18-13
 • 10-7-2018
 • Gemeente Krimpenerwaard sluit zich aan bij Statiegeldalliantie
 • Aangenomen
 • M18-12
 • 10-7-2018
 • Jeugdgemeenteraad
 • Aangenomen
 • M18-10
 • 10-7-2018
 • Regiodeal Krimpenerwaard
 • Aangenomen
 • M18-15
 • 10-7-2018
 • Aanlevering stukken voor vergaderingen en bijeenkomsten raad en commissie
 • Aangenomen
 • M18-08
 • 29-5-2018
 • Behandeling plannen SVN
 • Verworpen
 • M18-09
 • 29-5-2018
 • Zondagrust
 • Verworpen
Top