Memo's

OnderwerpNummerDatum
 • Toekomstvisie Scherpenzeel
 • 2021-72
 • 11/30/2021
 • Analoge versie omgevingsvisie
 • 2021-73
 • 11/30/2021
 • Coronamaatregelen
 • 2021-71
 • 11/22/2021
 • implementeren MKB-toets
 • 2021-70
 • 11/22/2021
 • Memo ontwerp BP Oosteinde 95
 • 2021-68
 • 11/16/2021
 • Regionaal Actieprogramma Wonen Regio Foodvalley
 • 2021-67
 • 11/16/2021
 • Ontwerp BP Vierzinnen-Nieuwstraat
 • 2021-69
 • 11/16/2021
 • Raadsmemo update bezwaar ontslag burgemeester
 • 2021-65
 • 11/2/2021
 • Raadsmemo septembercirculaire 2021
 • 2021-66
 • 11/2/2021
 • Raadsmemo Bezwaarprocedure tegen ontslagbesluit dhr. Klein
 • 2021-64
 • 10/27/2021
 • Raadsmemo bestemmingsplanontwerp Zelder en besluit hogere grenswaarde geluid 28317
 • 2021-63
 • 10/12/2021
 • WOB verzoek
 • 2021-62
 • 10/6/2021
 • Schuldhulpverlening - beleidsregels 2021
 • 2021-61
 • 10/5/2021
 • Update Tweesporenbeleid
 • 2021-60
 • 9/23/2021
 • beheersmaatregelen sociaal Domein (Wmo en jeugdhulp 2021 -2022)
 • 2021-59
 • 9/14/2021
 • Jeugdhulpregio FoodValley - verlenging samenwerking
 • 2021-58
 • 8/31/2021
 • begroting 2022 Stichting Veilig Thuis GM
 • 2021-57
 • 8/31/2021
 • De Nieuwe Koepel
 • 2021-54
 • 8/24/2021
 • Leerlingenprognose 2021 en huisvestingsbehoefte scholen
 • 2021-56
 • 8/24/2021
 • Holevoetplein 282 - Voorontwerpbestemmingsplan
 • 2021-53
 • 8/24/2021
 • Prinses Margrietlaan - Voorontwerpbestemningsplan
 • 2021-55
 • 8/24/2021
 • Voorontwerpbestemmingsplan Vierzinnen Nieuwstraat
 • 2021-52
 • 7/20/2021
 • Outreachend werken
 • 2021-51
 • 7/20/2021
 • VGGM programma Nu niet zwanger
 • 2021-50
 • 7/13/2021
 • Buurtgezinnen evaluatie en voortzetting
 • 2021-49
 • 7/7/2021
 • Meicirculaire 2021
 • 2021-47
 • 7/1/2021
 • Kadernota - validatie
 • 2021-48
 • 7/1/2021
 • Evaluatie Specialistisch ondersteuner jeugd
 • 2021-46
 • 6/30/2021
 • Commissie van Aartsen
 • 2021-45
 • 6/22/2021
 • Rapport vertrouwenspersoon
 • 2021-44
 • 6/17/2021
 • Plan van Aanpak fusiespoor
 • 2021-42
 • 6/15/2021
 • Bestemmingsplan Zelder
 • 2021-43
 • 6/15/2021
 • Dorpsstraat 270 Voorontwerp Bestemmingsplan Centrum
 • 2021-41
 • 5/26/2021
 • Ontwerp omgevingsvisie en milieuimpactbeoordeling
 • 2021-40
 • 5/18/2021
 • Leerroutes - raadsinformatiebrief
 • 2021-38
 • 5/11/2021
 • Bestemmingsplan Holevoetplein 282 - voorontwerp
 • 2021-39
 • 5/11/2021
 • Ensia 2020 - collegeverklaring
 • 2021-37
 • 4/28/2021
 • OddV - jaarstukken 2020
 • 2021-36
 • 4/20/2021
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
 • 2021-35
 • 4/20/2021
 • Corona - uitvoering maatregelen in Scherpenzeel
 • 2021-34
 • 4/15/2021
 • Samenwerking en Zienswijze Barneveld-Scherpenzeel
 • 2021-33
 • 4/14/2021
 • Regio De Vallei Jaarstukken 2020
 • 2021-32
 • 4/14/2021
 • Regio Foodvalley - voorlopige jaarrekening 2020
 • 2021-31
 • 4/6/2021
 • Aansluiting jeugdfonds sport en cultuur - advies Adviesraad Sociaal Domein
 • 2021-28
 • 3/30/2021
 • Mantelzorgers - aanbod en verstrekking dienstenbon
 • 2021-29
 • 3/30/2021
 • Sociaal Domein ontwikkeling uitgaven Wmo jeugdhulp
 • 2021-30
 • 3/30/2021
 • Informatie- en archiefbeheer - KPI rapportage 2020
 • 2021-26
 • 3/23/2021
 • Corona - jaaroverzicht Scherpenzeel
 • 2021-27
 • 3/23/2021
 • Weekmarkt -tijdelijke locatie verlengen
 • 2021-25
 • 3/23/2021
 • Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
 • 2021-24
 • 3/16/2021