Amendementen (aangenomen)

AgendapuntTitelAfgehandeld
 • A1 Amendement PvdA over Verkeersoverlast in de gemeente Voerendaal
 • Amendement DV - 5e doelstelling Visie Vrachtverkeer Mobiliteitsplan Voerendaal 2021-2025
 • Amendement DV-CDA-PvdA - Prioritering uitvoering Mobiliteitsplan Voerendaal 2021-2025
 • Amendement Politie Concept Beleidsplan 2019
 • Aanpassing tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen
 • Correcties Begroting 2021
 • Artikel 4.9a APV
 • AMENDEMENT VA - Ambitie TVW 2.0 (aangepast naar 30% tov 2020)
 • AMENDEMENT DV-CDA-PvdA-VVD - Wijzigen Najaarsrapportage 2023
 • Amendement DV-CDA-PvdA - Vaststellen Palet RAK Grootschalige Energieopwekking en Nadere Uitwerking gemeente Voerendaal
 • Amendement CDA-DV-PvdA - Tarief toeristenbelasting
 • AMENDEMENT - CDA-PvdA-DV - Wijziging tarief Toeristenbelasting
 • Overzicht aangenomen amendementen 2014 t/m 2016