Ingekomen stukken

DatumOnderwerp
 • 2/29/2024
 • 427634 - Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen - Brief aan Willem-Alexander der Nederlanden (2018)
 • 2/28/2024
 • 422353 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024 t/m 2027 (vastgesteld)
 • 2/27/2024
 • 427039 - Buro de Bouwmeesters - Inbreng gemeenten maatschappelijke verkenning
 • 2/27/2024
 • 426910 - Gemeente Beekdaelen - Beoordeling aanwijzingsprocedure lokale omroep
 • 2/23/2024
 • 426379 - gemeente Maastricht - Ontwikkelingen Herstelplannen Xonar en Mutseartsstichting
 • 2/19/2024
 • 425096 - Inwoner gemeente Voerendaal - Dautzenberg Residentie: leefbaarheid appartementen / felle reflectie van de zonnepanelen Laurentiuskerk.
 • 2/12/2024
 • 424003 - Inwoner gemeente Voerendaal - Toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten Grachtstraat / A76
 • 2/8/2024
 • 423442 - Parochie Heilige Laurentius - Plaatsen van zonnepanelen op Laurentiuskerk
 • 2/6/2024
 • 423080 - VNG - Lbr 24/004 - Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en B&W
 • 2/5/2024
 • 412486 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Verwerving exploitatie Cultureel Centrum De Borenburg
 • 1/31/2024
 • 421792 - VNG - Lbr 24/003 - Spreidingswet en Oekraïne-opvang
 • 1/31/2024
 • 422058 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze Paraplubestemmingsplan Landschapselementen Gemeente Voerendaal
 • 1/30/2024
 • 421649 - VNG - Lbr 24/002 - Brief VNG, IPO en UvW aan de informateur
 • 1/26/2024
 • 420637 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief GR WOZL en Raadsinformatiebrief GR WSP
 • 1/26/2024
 • 419020 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht
 • 1/25/2024
 • 418888 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Uniform Uitvoerings- en Handhavingsbeleid ZL
 • 1/25/2024
 • 421495 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Overvraag Omgevingsvergunningen en ruimtelijke aanvragen
 • 1/25/2024
 • 415522 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief RIB: Tijdelijke jachthuurovereenkomst
 • 1/25/2024
 • 421561 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze/bezwaarschrift paraplubestemmingen landschapselementen
 • 1/22/2024
 • 421542 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze ontwerp - bestemmingsplan "paraplu-bestemmingsplan Landschapselementen"
 • 1/22/2024
 • 421543 - IVN Voerendaal - Zienswijze paraplubestemmingsplan Landschapselementen
 • 1/22/2024
 • 421541 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze ontwerp - bestemmingsplan "paraplu-bestemmingsplan Landschapselementen"
 • 1/19/2024
 • 421533 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze paraplubestemmingsplan Landschapselementen
 • 1/18/2024
 • 421264 - inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze paraplubestemmingsplan landschapselementen
 • 1/18/2024
 • 421265 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze mbt ontwerp paraplubestemmingsplan "landschapselementen"
 • 1/17/2024
 • 420876 - Arvalis namens inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan "Paraplu bestemmingsplan landschapselementen"
 • 1/17/2024
 • 420875 - Arvalis namens inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan "Paraplu bestemmingsplan landschapselementen"
 • 1/17/2024
 • 421168 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze ontwerp paraplubestemmingsplan "landschapselementen"
 • 1/17/2024
 • 420872 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan "paraplu-bestemmingsplan Landschapselementen"
 • 1/17/2024
 • 420874 - Wildbeheereenheid Voerendaal e.o. - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan "Paraplu bestemmingsplan hoorgzitten"
 • 1/17/2024
 • 420967 - VNG - Lbr 24/001 - WOZ-bezwaar
 • 1/17/2024
 • 421167 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze / bezwaar ontwerpbestemmingsplan Paraplu Landschapselementen
 • 1/17/2024
 • 420877 - Arvalis BV - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan "Paraplu bestemmingsplan landschapselementen"
 • 1/17/2024
 • 421165 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze op Paraplu bestemmingsplan Landschapselementen
 • 1/17/2024
 • 420873 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze ontwerp-paraplu-bestemmingsplan landschapselementen
 • 1/17/2024
 • 420934 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze ontwerp-Bestemmingsplan Cohortplein
 • 1/17/2024
 • 420871 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan "Paraplu bestemmingsplan hoorgzitten"
 • 1/17/2024
 • 420879 - BoerenNatuur - Zienswijze ontwerp "Paraplubestemmingsplan Landschapselementen"
 • 1/16/2024
 • 419647 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief RIB CNO: brief aan omwonenden
 • 1/16/2024
 • 420577 - LLTB - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan "paraplu-bestemmingsplan Landschapselementen"
 • 1/15/2024
 • 420241 - Coörperatie Natuurrijk Limburg u.a. - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan "paraplu-bestemmingsplan Landschapselementen"
 • 1/15/2024
 • 420242 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze "Paraplu ontwerp-bestemmingsplan Landschapselementen"
 • 1/11/2024
 • 419482 - Hoeve Steenis - Zienswijze mbt Paraplubestemmingsplan Landschapselementen
 • 1/11/2024
 • 419483 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze mbt Paraplubestemmingsplan Landschapselementen
 • 1/10/2024
 • 415226 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Programmatische aanpak Ubachsberg
 • 1/10/2024
 • 414078 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage informatie en archiefbeheer 2023
 • 1/9/2024
 • 418691 - Gemeente Maastricht - RIB hack XONAR
 • 1/9/2024
 • 418492 - Inwoner gemeente Voerendaal - Zienswijze mbt Paraplubestemmingsplan Landschapselementen
 • 1/8/2024
 • 418099 - Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging - Inspiratienota Omgevingswet
 • 1/6/2024
 • 418459 - Gemeente Maastricht - Voortgangsrapportage monitoring XONAR december 2023