Toezeggingen


« Terug


ID200
Datum vergadering5/25/2020
OnderwerpIngekomen stukken agenderen voor gezamenlijke commissie
AgendapuntRaadsvergadering 25-05-2020 > 5.a Lijst ingekomen stukken
ToezeggingDe ingekomen stukken ID 64 - bebording buurtschap Aldskou, ID 598 brief aan gemeenten over 5G netwerk en ID 577 digitale reclame aan de snelweg worden geagendeerd voor de eerstvolgende commissievergadering Toezegging ID : De ingekomen stukken worden geagendeerd voor de gezamenlijke commissie d.d. 11 juni 2020.
RaadsledenFNP
GL
PFHJ. van Veen
Deadline
Datum afdoening5/29/2020
Stand van zakenGriffie heeft deze stukken geagendeerd voor 11 en 15 juni 2020
Afgedaan
Bijlage(s)