Toezeggingen


« Terug


ID60
Datum vergadering3/7/2019
OnderwerpSt. OPO De Basis – goedkeuring meerjarenbegroting 2019-2022
AgendapuntCommissie Samenlevingszaken 07-03-2019 > 8 St. OPO De Basis – goedkeuring meerjarenbegroting 2019-2022
ToezeggingMevrouw Zwanenburg VVD vraagt n.a.v. pagina 9 toelichting op aanzienlijke stijging van detachering ten opzicht van voorgaande jaren. Wethouder Zoetendal komt met schriftelijke beantwoording.
Deadline6/7/2019
Datum afdoening5/20/2019
Stand van zaken12-03-2019 beantwoording: Met de opmaak van de begroting zijn een aantal detacheringsovereenkomsten afgesloten c.q. verlengd.
Afgedaan
Bijlage(s)Antwoord toezeggingen in cie SaZA 20190307