Toezeggingen


« Terug


ID172
Datum vergadering2/24/2020
OnderwerpKadernota Sociaal Domein - planningsdocument uitvoeringsprogramma's
AgendapuntRaadsvergadering 24-02-2020 > 11 Kadernota Sociaal Domein Heerenveen
ToezeggingHet college zegt toe de raad een plannings- en sturingsdocument voor te leggen waarin hoofdstuk 6 en 7 van de kadernota, over kosten en realiseren van doelstellingen meetbaar met indicatoren uitgewerkt worden; een dynamisch document dat aangepast kan worden aan de ontwikkelingen. De raad ontvangt de uitvoeringsprogramma’s en kan deze beargumenteerd agenderen.
RaadsledenSP
PFHJ. Zoetendal
Deadline
Datum afdoening9/15/2020
Stand van zakenVoorstel: afvoeren Hierover heeft de raad op 7 september besloten.
Afgedaan