Toezeggingen


« Terug


ID8
Datum vergadering4/23/2018
Onderwerpeindrapport van de informateur
AgendapuntRaadsvergadering 23-04-2018 > 12 Raadsdebat advies informateur
ToezeggingRoept de gemeenteraad van Heerenveen op, voorafgaande dan wel parallel aan de formatiefase, in onderlinge en brede samenspraak met de Heerenveense samenleving, te komen tot een thematisch raadsakkoord met de daarbij behorende toetsingscriteria. plv. voorzitter, 2e plv. voorzitter en voorzitter gesteund door de griffie maken een voorstel hoe dit proces aangepakt kan worden. Dit voorstel wordt eerst –in concept- in het presidium besproken en dan zo snel mogelijk ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Deadline
Datum afdoening6/4/2018
Stand van zaken
Afgedaan
Bijlage(s)Definitief Raadsakkoord 2018-2022.docx