Toezeggingen


« Terug


ID6
Datum vergadering10/15/2018
OnderwerpResultaten onderzoek vondsten bosgebied SportAnders
AgendapuntRaadsvergadering 15-10-2018 > 3 Mondelinge vragenuur
ToezeggingDe heer Waterlander (VVD) stelt mondelinge vragen over het gebruik van een bosgebied door SportAnders. Burgemeester van der Zwan zegt toe dat de resultaten van het onderzoek naar de vondsten in het bosgebied en eventueel effect op de volksgezondheid worden gedeeld met de raad.
Deadline12/31/2018
Datum afdoening12/17/2018
Stand van zaken
Afgedaan
Bijlage(s)ROM 03 - informeren bodemverontreiniging voormalie schietbaan te Bontebok.pdf
ROM 03 bijlage 106149 Hee Schietbaan.pdf
ROM 03 bijlage 2016-04-18 Toelichting Lood in bodem en gezondheid.pdf