Amendementen


« Terug


ID41
Datum raad10/5/2015
AgendapuntRaadsvergadering 05-10-2015 > 13 Kadernota Inkoop en aanbesteding
InitiatiefnemersGBH
Statusverworpen
Einddatum10/5/2015
OnderwerpKadernota inkoop en aanbesteden
Dictum BesluitBesluit: Punt 2 te wijzigen in: b. wel drempelbedragen vast te stellen onder de Europese drempels en deze drempelbedragen in juni 2017 te heroverwegen. Stemverhouding: Fractie(s) voor: GBH, D66, HL Fractie(s) tegen: PvdA, CDA, VVD, FNP, CU, GL
Relatie
Bijlage(s)13 Amendement GB Heerenveen - Kadernota inkoop en aanbesteden_V2