Amendementen


« Terug


ID39
Datum raad3/24/2014
AgendapuntRaadsvergadering 24-03-2014 > 12 Winkeltijdenverordening
InitiatiefnemersFNP
Statusverworpen
Einddatum3/24/2014
OnderwerpFeroardering Winkeltiden
Dictum BesluitBeslút: artikel 2, 3 en 8 lid 2 sa oan te passen: Artikel 2. (Algemene) vrijstelling Voor de in artikel 2, eerste lid, sub. a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling. Artikel 3. Individuele ontheffingen 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, sub. c, en artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden. 2. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de activiteiten op basis van de individuele ontheffing. Artikel 8. Intrekken verordening en overgangsrecht 2. Een krachtens de Verordening Winkeltijden Gemeente Heerenveen 2012 of de Verordening winkeltijden Boarnsterhim 2013 verleende ontheffing, die op grond van artikel 2 niet valt onder de vrijstelling, geldt als ontheffing verleend op grond van artikel 3 van de Verordening Winkeltijden Gemeente Heerenveen 2014. Artikel 4 te laten vervallen en de nummering aan te passen. Hoofdelijke stemming over het aangepaste amendement van FNP, GL, VVD, D66: Voor: Van Brussel (VVD), Eijer (FNP), Eijzenga (GL), Hooijsma (FNP), Koekkoek (D66), Van Leeuwen (D66), Van der Mark (D66), Terpstra (FNP), Van Veen (VVD), Waterlander (VVD), De Wit (VVD). Tegen: Brouwer (GBH), Bijlsma (PvdA), De Heij (CU), Hoekstra (CDA), Leijendekker (CU), Meijer (PvdA), Mulder (PvdA), Offringa (PvdA), Ouahim (PvdA), Reitsma (CDA), Roosenburg (PvdA), Tuithof (HL), Van der Ven (PvdA), Van der Ven (GBH), Van der Woude (PvdA), Abma (CDA), Bokhorst (GBH). Het amendement is verworpen met 17 stemmen tegen en 11 stemmen voor.
Relatie
Bijlage(s)12 amendemint winkelslĂșting FNP ea.pdf