Amendementen


« Terug


ID33
Datum raad11/24/2014
AgendapuntRaadsvergadering 24-11-2014 > 7 Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning & Gezondheid 2015 t/m 2018 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerenveen 2015
InitiatiefnemersPvdA
Statusaangenomen
Einddatum
Onderwerp
Dictum BesluitBesluit: Om hoofddoel I in het beleidsplan “oog voor elkaar en helpende hand bieden” aan te vullen met de volgende tekst: Inwoners van Heerenveen actief op de hoogte stellen van het uitdagingsrecht en hen waar nodig te begeleiden bij de uitoefening van dat recht. Stemverhouding: Fractie(s) voor: PvdA, CDA, VVD, D66, FNP, CU, GL, HL (26 stemmen) Fractie(s) tegen: GBH (3 stemmen)
Relatie
Bijlage(s)07 Amendement PvdA e.a. right to challenge.pdf