Amendementen


« Terug


ID65
Datum raad11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 3 Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
InitiatiefnemersFNP
Raadsleden voorGL
HL
SP
FNP
Raadsleden tegenPvdA
VVD
CDA
GBH
CU
D66
PortefeuillehouderJ. Zoetendal
Statusverworpen
Einddatum11/7/2019
OnderwerpFuns Fitale Kernen
Dictum BesluitDe regel “Dit betekent dat de jaarschijf 2020 kan vervallen. We zullen de investeringen in de betreffende centra betrekken bij de investeringsagenda die we in het kader van de perspectiefnota 2020 opzetten.” te ferfangen troch: “De jaarschijf 2020 gebruiken voor een klein investeringsfonds voor alle dorpen en wijken in de gemeente waar uit kleine initiatieven gefinancierd kunnen worden.”. It weiheljhelen út de “Algemene Reserve” rint hjir mei op fan € 1.537.000,00 nei € 1.637.000,00.
Bijlage(s)Amendemint FNP - Funs Fitale Kernen