Amendementen


« Terug


ID66
Datum raad11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 3 Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
InitiatiefnemersSP
Raadsleden voorSP
Raadsleden tegenCDA
CU
D66
FNP
GBH
GL
HL
PvdA
VVD
PortefeuillehouderJ. Zoetendal
Statusverworpen
Einddatum11/7/2019
Onderwerp1.2 miljoen voor armoede in Heerenveen ipv 1.2 miljoen voor turnhal
Dictum Besluit1. De € 1,2 miljoen als bijdrage in een door Sportstad Heerenveen B.V. te realiseren topsport-turnhal niet op te nemen in de begroting 2020. 2. Een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor armoede in onze gemeente en te dekken uit het budget dat vrijvalt door het niet realiseren van de extra turnhal.
Relatie
Bijlage(s)Amendement SP - 1.2 miljoen voor armoede in Heerenveen