Moties


« Terug


ID184
Datum raad11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 3 Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
InitiatiefnemersGL
ToelichtingHeerenveen in top 10 Duurzame Gemeenten
Statusverworpen
Einddatum6/1/2020
Raadsleden voorPvdA
GL
GBH
FNP
Raadsleden tegenCDA
VVD
CU
HL
SP
D66
PFHJ. Zoetendal
Dictum motieVerzoekt het college om de gemeenteraad in 2020 voorstellen voor te leggen over hoe en wanneer de gemeente Heerenveen deze ambitie kan waarmaken.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening11/7/2019
Bijlage(s)Motie GL - Heerenveen in top 10 duurzame gemeenten