Moties


« Terug


ID8
Datum raad11/6/2014
AgendapuntRaadsvergadering 06-11-2014 > 6 Themabegroting 2015
InitiatiefnemersCU
ToelichtingBedrijfsvoering (Themabegroting 2015)
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorCDA
CU
D66
GBH
GL
HL
PvdA
SP
VVD
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op: Bij verdere bezuiniging of inkrimping de constateringen uit het onderzoek te laten meewegen en mede gelet op de geleidelijke uitstroom vanaf 2014 en volgende jaren van personeel wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zoveel als mogelijk van de kennis, kunde en vaardigheden die we nu in huis hebben te behouden; De raad tijdig te informeren over knelpunten om te voorkomen dat we over grenzen heengaan.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening5/20/2019
Bijlage(s)Bedrijfsvoering - CU e.a. - 6 november 2014.pdf