Moties


« Terug


ID169
Datum raad7/8/2019
AgendapuntRaadsvergadering 08-07-2019 > 8 Kamerverhuurbeleid
InitiatiefnemersHL
ToelichtingINGETROKKEN Beleid kamerverhuur
Statusingetrokken
Einddatum7/8/2019
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFHJ. van Veen
Dictum motieDraagt het college op: 1. Handhavend op te treden indien verhuurder/eigenaar niet voldoet aan de vergunning en het vastgestelde kamerverhuurbeleid; 2. Jaarlijks te evalueren en de gemeenteraad verslag te doen van handhavingsmomenten.
Stand van zakenafdoening vastgesteld in raadsvergadering 16-09-2019
Afgedaan
Datum afdoening7/8/2019
Bijlage(s)Motie HL ex art 36 agendapunt 8 - kamerverhuurbeleid.docx