Moties


« Terug


ID170
Datum raad7/8/2019
AgendapuntRaadsvergadering 08-07-2019 > 10 Tjalleberd, Beeldkwaliteitsplan BKP - schoollocatie
InitiatiefnemersHL
ToelichtingBouw nieuwe school Tjalleberd
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorPvdA
VVD
GL
D66
SP
HL
Raadsleden tegenCDA
FNP
GBH
CU
PFHJ. van Veen
Dictum motieRoept het college op: 1. Omwonenden actief te betrekken in het vervolgtraject in goede afstemming en gezamenlijkheid met de stichting Samenwerking Bevordert Vooruitgang (SBV) en de school; 2. De gemeenteraad op de hoogte te houden van dit vervolgtraject.
Stand van zakenVoorstel: afvoeren Deze motie is in het proces rondom de bouw nieuwe school opgenomen.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie HL ex art 36 bouw nieuwe school Tjalleberd.docx