Moties


« Terug


ID182
Datum raad11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 3 Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
InitiatiefnemersPvdA
ToelichtingTruckstop
Statusaangenomen
Einddatum4/30/2020
Raadsleden voorPvdA
GBH
FNP
D66
CU
CDA
GL
HL
VVD
Raadsleden tegenSP
PFHH. Broekhuizen
Dictum motieTe onderzoeken of de gemeente Heerenveen aanspraak kan maken op Europese steun voor het aanleggen van veilige parkeerplaatsen met goede voorzieningen op bedrijventerreinen voor chauffeurs en tevens de gemeenteraad hierover te informeren voor de kadernota 2021.
Stand van zakenVoorstel: afvoeren De raad is geïnformeerd via een raadsbrief (ID 332).
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie PvdA - Truckstop