Vergaderkalender

04 Schriftelijke vragen art. 41


« Terug


Datum vraag11/17/2020
OnderwerpSchriftelijke vragen art 41 van de SP over Zorg voor kwetsbare mensen onder druk Stop de aanbestedingen
FractieSP
Toelichting
Datum antwoord12/16/2020
Bijlage(s)Beantwoording vragen art 41 RvO SP over Zorg voor kwetsbare mensen onder druk Stop de aanbestedingen (721486)
Schriftelijke vragen art 41 van de SP over Zorg voor kwetsbare mensen onder druk Stop de aanbestedingen
Collegebrief inzake stand van zaken Inkoop Sociaal Domein
Uitgangspunten-inkoop-sociaal-domein-2021 en verder