Vergaderkalender

07 Collegebrieven


« Terug


ID2790
Datum5/12/2022
OnderwerpAfspraken deelscooteraanbieders (1114439)
AfzenderCollege van B en W
PortefeuillehouderWethouder A.J. Wolthers
Bijlage(s)Raadsinformatiebrief 2022-30 inzake tijdelijke afspraken deelscooteraanbieders (1114439)
Aanwijzingsbesluit deelvoertuigen (1114439)