Vergaderkalender

07 Collegebrieven


« Terug


Datum12/18/2020
OnderwerpCollegebrieven inzake Reactie Adviesraden Verordening Schulddienstverlening (706310)
AfzenderCollege van B&W
PortefeuillehouderWethouder A.J. Wolthers
Bijlage(s)Collegebrief Bestuurlijke reactie op advies ArSD over de Verordening Schulddienstverlening
Advies Verordening Schulddienstverlening ArSD
Collegebrief Bestuurlijke reactie op advies CR over de Verordening Schulddienstverlening
Advies Verordening Schulddienstverlening Clientenraad