Vergaderkalender

07 Collegebrieven


« Terug


Datum12/21/2020
OnderwerpRaadsinformatiebrief 2020-84 inzake Onderwijshuisvestingsprogramma 2021 (694266)
AfzenderCollege van B&W
PortefeuillehouderWethouder A.J. Wolthers
Bijlage(s)Raadsinformatiebrief 2020-84 inzake Onderwijshuisvestingsprogramma 2021 (694266)
Bijlage 1 - Onderwijs huisvestingsprogramma (OHP) 2021