Vergaderkalender

07 Collegebrieven


« Terug


Datum1/5/2021
OnderwerpRaadsinformatiebrief 2021-02 Crailo – Ontwerp bestemmingsplan met MER, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Buurtschap Crailo (723160)
AfzenderCollege van B&W
PortefeuillehouderWethouder A.R.C. Scheepers
Bijlage(s)Raadsinformatiebrief 2021-02 Crailo – Ontwerp bestemmingsplan met MER, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Buurtschap Crailo (723160)