LTA - Moties


« Terug


ID74
AgendapuntRaadsvergadering 10-11-2020 > 4.1 Programmabegroting 2021-2024
Datum raad11/10/2020
OnderwerpMijlpalenoverzicht transformatie en maatregelen Sociaal Domein
StatusAfgehandeld
IndienersVVD
PvdA
BGL
CU
Portefeuillehouderwethouder T. Jongman-Smit
Toelichting
Deadline12/31/2020
Stand van zakenNaast de beantwoording van het college op de motie, heeft zij tevens het aanbod gedaan om een werkvergadering te organiseren over het Sociaal Domein. Deze werkvergadering vindt plaats op 16 februari 2021.
Datum afdoening12/16/2020
Bijlage(s)Informatienota 2020 - 49.0 - Reactie op motie mijlpalen overzicht transformatie en maatregelen Sociaal domein.pdf
Informatienota 2020 - 49.1 - Motie - Mijlpalenoverzicht transformatie en maatregelen Sociaal Domein - aangenomen.pdf
Informatienota 2020 - 49.2 - Rapportage Jeugd.pdf
Informatienota 2020 - 49.3 - Rapportage Participatie.pdf
Informatienota 2020 - 49.4 - Rapportage Wmo.pdf
M4 - VVD - Mijlpalenoverzicht transformatie en maatregelen Sociaal Domein - aangenomen.pdf