LTA - Moties


« Terug


ID115
AgendapuntRaadsvergadering 13-09-2022 > 6.5 Motie vreemd aan de orde stoppen openstelling Lelystad Airport
Datum raad9/13/2022
OnderwerpMotie vreemd - BGL - stoppen openstelling Lelystad Airport
StatusAfgehandeld
IndienersBGL
CDA
CPB
CU
GL
PvdA
Veur Elkaar
Portefeuillehouderwethouder A.M. Harmsma
Toelichting
Deadline
Stand van zakenUpdate 24-01-2023 Motie 115 (Lelystad Airport): - college heeft standpunt ingebracht in Regionaal bestuurlijk overleg Luchtvaart Overijssel - de Regio heeft een bijeenkomst georganiseerd over de Luchtruimherziening, in aanwezigheid van de minister, op 17 november 2022. Hierin is, mede op aangeven van Steenwijkerland, ruimte gemaakt voor meer algemene standpunten en vragen (zoals uitbreiding Lelystad). Raadsleden zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Datum afdoening1/24/2023
Bijlage(s)Motie BGL stoppen openstelling Lelystad Airport - GETEKEND AANGENOMEN.pdf