LTA - Moties


« Terug


ID109
AgendapuntRaadsvergadering 05-07-2022 > 4.1 Motie statement stikstofreductiedoelstellingen
Datum raad7/5/2022
OnderwerpMotie - BGL-CPB-PvdA-VVD-CDA-CU-Veur elkaar - statement stikstofreductiedoelstellingen
StatusAfgehandeld
IndienersBGL
CDA
CPB
CU
PvdA
Veur Elkaar
VVD
Portefeuillehouderwethouder A.M. Harmsma
ToelichtingIn de bijlage is de oproep van de agrarische sector van 4 juli toegevoegd. Deze oproep is door 7 van de 9 partijen ondertekend namelijk: BGL, CPB, PvdA, VVD, CDA, CU & VE. Update 24-01-2023 De afhandeling bestaat uit de volgende acties: Motie 109 (stikstofreductiedoelstellingen): - college heeft statement verzonden zoals gevraagd (zie bijlage collegebrieven) - verzoek om stikstofinformatie is neergelegd bij stikstofloket Overijssel, rapportages zijn nog niet beschikbaar maar raad wordt ihkv PPLG nader geïnformeerd;
Deadline
Stand van zaken
Datum afdoening1/24/2023
Bijlage(s)Motie vreemd aan de orde - BGL-CPB-PvdA-VVD-CDA-CU-Veur elkaar - statement stikstofreductiedoelstellingen - GETKEND AANGENOMEN.pdf
Oproep agrarische sector 4 juli 2022 - GETEKEND
totaal collegebrieven.pdf