LTA - Moties


« Terug


ID77
AgendapuntRaadsvergadering 10-11-2020 > 4.1 Programmabegroting 2021-2024
Datum raad11/10/2020
OnderwerpExtra woningbouw in Steenwijkerland
StatusAfgehandeld
IndienersVVD
CDA
BGL
Portefeuillehouderwethouder M. Scheringa
ToelichtingDe acties in de woonagenda geven antwoord op deze motie. De woonagenda is op 25 januari vastgesteld.
Deadline7/6/2021
Stand van zaken
Datum afdoening1/25/2022
Bijlage(s)M9 - VVD - Extra woningbouw in Steenwijkerland - aangenomen.pdf
2022-RAAD-00004 Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026 - RAADSVOORSTEL (1).pdf