Amendementen


« Terug


ID70
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 03-07-2017 > 25 Perspectiefnota (PPN) 2018-2021
OnderwerpSchone klassen, duurzame schoolgebouwen
IndienersRijke, Patrick (GroenLinks)
StatusVerworpen
PortefeuillehouderJan Brink
Verantwoordelijk ambtenaar
Toelichtingstellen wij de raad voor het voorstel als volgt te wijzigen: 6. in te stemmen met een toevoeging van €3,2 mln. aan het stadsontwikkelfonds en de criteria voor dit fonds zo aan te passen dat een impuls voor onderwijshuisvesting daaruit kan worden betaald
Bijlage(s)2017-07-03 AM-3 Schone klassen, duurzame schoolgebouwen