Amendementen


« Terug


ID18
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 24-11-2014 > 13 Tijdelijke Wsw-dienstverbanden
OnderwerpHandvatten bij Wsw-dienstverbanden (AM 13-1)
IndienersWillegers, Johran (VVD)
Mede indienersVries, J. de (ChristenUnie)
Meijerink, Eefke (PvdA)
Schippers, H. (D66)
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderNelleke Vedelaar
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingAls beslispunt 2 toe te voegen • “Akkoord te gaan met een onverminderde inspanning van gemeente, Wezo N.V., UWV en werkgevers zodat de belanghebbenden zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag gaan en daardoor een stap verder op de participatieladder kunnen zetten.”
Bijlage(s)2014-11-24 AM Handvatten bij Wsw-dienstverbanden 13-1