Amendementen


« Terug


ID69
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 03-07-2017 > 25 Perspectiefnota (PPN) 2018-2021
OnderwerpVersterking NME
IndienersSlijkhuis, Jan (PvdA)
Mulder, Marcel (Swollwacht)
Paus, Remko de (GroenLinks)
Willigen, M.W.J. van (ChristenUnie)
StatusAangenomen
PortefeuillehouderJan Brink
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingBesluit de beslisnota als volgt te wijzigen: Aan het dictum wordt een punt 4d toegevoegd: "Versterking NME (consulent+ activiteitenbudget)€ 0,1 mln."
Bijlage(s)2017-07-03 AM-2 versterking NME