Moties


« Terug


ID321
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 07-03-2016 > 11 Regionale inkoop Jeugdhulp 2016
OnderwerpAnalyse transformatieplannen (M11-3)
IndienersPaauw, Sonja (D66)
Campen, Thom van (VVD)
Meijerink, Eefke (PvdA)
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderEd Anker
ToelichtingVerzoekt het college: Een analyse van deze transformatieplannen in de regio IJsselland op te stellen en deze te delen met de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2016.
Geplande einddatum6/30/2016
Afgedaan
Datum afdoening11/11/2016
Bijlage(s)2016-03-07 M11-3 Analyse transformatieplannen