Moties


« Terug


ID300
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 07-12-2015 > 8 Subsidieverordening Jeugdhulp regio IJsselland
OnderwerpVerordeningen jeugdzorg tijdig naar gemeenteraad (M8-1)
IndienersCompagner, Judith (CDA)
Michies, B.F.M. (PvdA)
Paauw, Sonja (D66)
Campen, Thom van (VVD)
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderEd Anker
ToelichtingRoept het college op om: Verordeningen in het algemeen, maar zeker die waarbij er sprake van regionale samenwerkingsverbanden zoals in het geval van jeugdhulp, tijdig naar de gemeenteraad te sturen zodat adequate politieke besluitvorming voorbereid kan worden en kan plaatsvinden.
Geplande einddatum7/1/2016
Afgedaan
Datum afdoening12/19/2016
Bijlage(s)2015-12-07 M8-1 Verordeningen jeugdzorg tijdig naar gemeenteraad