Toezeggingen


« Terug


ID211
OnderwerpSchriftelijke beantwoording vragen mbt crematorium
AgendapuntRaadsplein Info/debat TaKzaal 11-06-2018 > 3 Crematorium Kranenburg (19.40 – 21.00 uur)
ToezeggingDe wethouder zegt toe de volgende twee vragen schriftelijk te beantwoorden: Waarom wordt in dit geval gekozen voor (de intentie tot) verkoop, terwijl vrijwel alle gronden op de locatie Kranenburg in pacht zijn uitgegeven? Waarom wordt door het college voor deze locatie de voorkeur gegeven aan een tweede crematorium boven een natuurbegraafplaats, heeft dit mogelijk te maken met de hogere grondwaarde?
PortefeuillehouderWilliam Dogger
Geplande einddatum7/17/2018
Afgedaan
Datum afdoening7/5/2018
Bijlage(s)Memo wethouder Dogger - toezegging beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. mogelijke vestiging 2e crematorium