Toezeggingen


« Terug


ID187
OnderwerpSchriftelijke reactie over de aanpassing van de Wilhelminasingel
AgendapuntRaadsplein info/debat Raadzaal 06-11-2017 > 0 Inspreken over de najaarsstukken (19.30 – 19.45 uur)
ToezeggingNaar aanleiding van de inspraak zegt wethouder Van Willigen toe om, zo mogelijk voor de begrotingsbehandeling (10 november), de raad schriftelijk te informeren over de aanpassing van de Wilhelminasingel, inclusief een reactie op hetgeen is ingebracht door de insprekers. De beantwoording van de artikel 45 vragen van Swollwacht die op 31 oktober aan de raad is overgedragen kan hier bij betrokken worden.
PortefeuillehouderMichiel van Willigen
Geplande einddatum11/10/2017
Afgedaan
Datum afdoening11/9/2017
Bijlage(s)Memo wethouder Van Willigen - Wilhelminasingel begroting 2018
Bijlage - Informatienota nav vragen Swollwacht over Wilhelminasingel