Toezeggingen


« Terug


ID171
OnderwerpMonitoring opnemen in de beleidscyclus.
AgendapuntRaadsplein info/debat 08-06-2015 > 8 Algemene beschouwingen over de Perspectiefnota door de fractievoorzitters, gevolgd door de reactie van het college
ToezeggingWethouder Brink zegt toe dat naast monitoring sociaal domein ook ten aanzien van bezuinigingen op diverse terreinen goed gemonitord zal worden en dat deze monitoring zal worden opgenomen in de beleidscyclus.
PortefeuillehouderJan Brink
Geplande einddatum11/1/2015
Afgedaan
Datum afdoening6/13/2016