Toezeggingen


« Terug


ID92
OnderwerpVersnellingsactie Sociale Huurwoningen
AgendapuntRaadsplein info/debat 07-04-2015 > 3 Versnellingsactie Sociale Huurwoningen
ToezeggingVoor elk van de locaties geldt dat er nadere uitwerking moet plaatsvinden. Er zal dan rekening moeten worden gehouden met alle belangen o.a. van zittende huurders. Het mogelijk verplaatsen van een coffeeshop is erg ingewikkeld. De wethouder zegt toe dat de locatie Derde Bredehoek op korte termijn wordt opgepakt om zo snel mogelijk helderheid te verschaffen.
PortefeuillehouderRené de Heer
Geplande einddatum4/15/2015
Afgedaan
Datum afdoening5/11/2015
Bijlage(s)Memo wethouder De Heer- toezegging Versnellingsactie sociale huurwoningen- Coffeeshop The New Balance